Óriás csoport

Óvónők:
Czékusné Páricsi Andrea

Parádi Kinga
 
Dajka: Tóth Istvánné

2017.05.08.-05.12.

HETI ÜTEMTERV


Környezeti nevelés: 

 

Irodalmi nevelés: 

Szülők napi versek

Zenei nevelés: 

Szülőknapi énekek

Vizuális nevelés: 

Virágos kép készítése

Matematikai nevelés:

halmazok bontása, többféle szempont szerint

Testi nevelés:

Sorozatugrások, hajtott kötél alapp átfutás ( Nagyok )

Ugrás szerből szerbe ( Kicsik )

Játék: kötélhúzás

Egyéb:

Május 4. Szülők Napi Ünnepség