Nagycsoport

Óvónők:
Kovács Attiláné Szilvus
Fábiánné Somogyi Sára
 
Dajka: Józan Mária

2015. január 

HETI ÜTEMTERV


Környezeti nevelés: 

IdőI, Ősz, évszakok , hónapok

Te mikor születtél?

Mondj néhány szót arról az évszakról 

Irodalmi nevelés: 

Új mese: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége

Új vers: Csanádi O : Hónapsoroló 

Zenei nevelés: 

Dalism: Elvesztettem zsepkendőmet..

Ennek a kislánynak

Új mndóka: Apacuka

Zf: Dallambújtatás ritmustaps kíséretében 

Vizuális nevelés: 

Hajtogatás: -béka-hal-hajó

Matematikai nevelés:

Síkidomok lefedésemegfelelő mozaikból

Testi nevelés:

Padgyakorlatok J: Ki ül elsőnek a padra